Datu aizsardzības deklarācija

Datu aizsardzības deklarācija.

SIA AMBE ar lielu atbildību izturas pret savu klientu personas datu aizsardzību, un ar šo informē par personas datu apstrādi. Mēs apstrādājam jūsu personas datus konfidenciāli un saskaņā ar datu aizsardzības tiesību aktiem un privātuma politiku.

Ar pašreizējo datu aizsardzības deklarāciju SIA AMBE informē lietotājus vietnē saskaņā ar datu aizsardzības noteikumiem – Regula (ES) 2016/679 (datu aizsardzības regula [DSGVO]), kā arī jebkuru citu dalībvalstu Eiropas Savienības (ES) datu aizsardzības likumu un citiem noteikumiem ar datu aizsardzības raksturu.

Mūsu tīmekļa vietnes izmantošana ir iespējama arī bez personīgo datu ievadīšanas, izņemot, ja tiek veikts pirkums internetveikalā, vai pieprasīts cenas piedāvājums, tad ir nepieciešami personas dati, lai varētu veikt pirkuma piegādi, un piedāvājuma sagatavošanu (nepieciešamie dati: vārds, adrese vai e-pasta adrese un telefona numurs).

SIA AMBE mājas lapā tiek izmantotas pagaidu sīkdatnes, kā arī pastāvīgās sīkdatnes.

Interneta lapa izmanto tā sauktās sīkdatnes, jeb cookiesCookies nekaitē jūsu datoram un nesatur vīrusus. Sīkdatnes veido mūsu piedāvājumu lietotājam draudzīgāku, efektīvāku un drošāku. Sīkdatnes ir mazi teksta faili, kas saglabāti jūsu datorā un kas tiek saglabāti jūsu pārlūkprogrammā.

Lielākā daļa no mums izmanto cookies jeb tā saucamās “sesijas sīkdatnes”. Tās tiek automātiski izdzēstas pēc jūsu vizītes. Citas sīkdatnes paliek saglabātas ierīcē, tik ilgi, kamēr tos izdzēšat.

Personiskie dati netiek nodoti trešajām personām izņemot gadījumus, ja to pieprasa likums, vai tiesas rīkojums.

Dati nekādā gadījumā netiek pārdoti trešajām personām.

SIA AMBE apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
  • līguma un/vai rēķina sagatavošanai un parakstīšanai;
  • preču piegādei un/vai pakalpojumu sniegšanai;
  • oficiālu cenu piedāvājumu sagatavošanai;
  • garantijas saistību izpildei;
  • klientu apkalpošanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • norēķinu administrēšanai;
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā;

SIA AMBE neizpauž trešajām personām personas datus vai jebkādu sadarbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros, kurjerpasta dienestam pasūtījuma piegādei ārpus SIA AMBE piegādes zonas, resursu plānošanas sistēmas uzturētājam datu uzglabāšanas un apstrādes nolūkā, apsardzes uzņēmumam videonovērošanas ietvaros drošības nodrošināšanai);
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA AMBE likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs likumīgās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA AMBE uzglabā un apstrādā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar personu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA AMBE vai persona var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā personas piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad augstākminētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiek arhivēti, dzēsti vai likvidēti.

Citi noteikumi

SIA AMBE ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu personai tā aktuālo versiju SIA AMBE interneta mājas lapā.

SIA AMBE interneta mājas lapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājas lapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA AMBE nenes atbildību.

Comments are closed.